Facebook Twitter
webofknowledge.net

BàI VIếT MớI NHấT - TRANG: 5

Hiểu Bộ Nhớ

Đăng trên Tháng Mười 4, 2022 bởi Frankie Gullotta
Nó hầu như không cần bất kỳ lập luận nào để thuyết phục người tư duy chung về độ lớn của ký ức tuyệt vời, mặc dù thậm chí sau đó hầu như không bắt đầu nhận ra chính xác như thế nào quan trọng có thể là chức năng của bộ não của bạn có liên quan đến việc duy trì các ấn tượng tinh thần.Suy nghĩ ban đầu về sự không quan tâm trung bình khi anh ta có thể được yêu cầu tính đến tầm quan trọng của bộ nhớ, là được sử dụng trong các vấn đề của cuộc sống hàng ngày, dọc theo các dòng phát triển và được trau dồi, tương phản với mức độ phát triển thấp hơn của nó...

Một Cơ Hội Kỳ Nghỉ Tuyệt Vời

Đăng trên Thang Chín 26, 2022 bởi Frankie Gullotta
Những ngày nghỉ có thể rất thú vị bất kể tính cách mà những người thân yêu của bạn chứa đựng! Điều có thể làm cho kỳ nghỉ của bạn đau thương có thể là phản ứng của bạn đối với những người thân yêu của bạn dựa trên mọi thứ bạn tin về họ cũng như những kỳ vọng không thực tế của bạn trong những gì bất kỳ dịp nào cũng sẽ xuất hiện...

Bạn Nghĩ Gì, Bạn Mang Lại

Đăng trên Tháng Tám 9, 2022 bởi Frankie Gullotta
Dường như hầu hết mọi người trong thế giới của chúng ta ngày nay dường như phải vật lộn từ hàng ngày trong một khu vực duy nhất hoặc một khu vực khác trong cuộc sống của họ.Hầu hết đều nghĩ rằng họ chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh và họ không có sự kiểm soát nào đối với những tình huống có vẻ khó khăn này...

Sự Kỳ Diệu Của Sự Biến đổi Cuộc Sống

Đăng trên Tháng Bảy 9, 2022 bởi Frankie Gullotta
Điều duy nhất sẽ giữ cho bạn khỏi sự vĩ đại là không đủ sự hiểu biết về người bạn.Một khi bạn nhận thức được khả năng chuyển đổi của mình chỉ đơn thuần là những suy nghĩ thành thực tế vật lý, bạn sẽ vượt ra ngoài ý tưởng về số phận thành định mệnh.Sau đó, bạn vui mừng chấp nhận trách nhiệm và vượt qua những trở ngại bằng cách tạo ra số phận cá nhân của bạn và được hoàn thành trong sự nghiệp được chọn của bạn...

Sự Quyết đoán Là Một Vấn đề Nan Giải

Đăng trên Tháng Sáu 18, 2022 bởi Frankie Gullotta
Nhiều người không quyết đoán vì họ sợ làm cho người khác không hài lòng hoặc không được thích.Bạn có thể tránh một số đối đầu ngay lập tức và khó chịu bằng cách không quyết đoán.Tuy nhiên, bạn cũng có thể có thể mạo hiểm các mối quan hệ theo thời gian nếu bạn liên tục đấu tranh để khẳng định bản thân...