Facebook Twitter
webofknowledge.net

Hiểu Bộ Nhớ

Đăng trên Tháng Tám 4, 2022 bởi Frankie Gullotta

Nó hầu như không cần bất kỳ lập luận nào để thuyết phục người tư duy chung về độ lớn của ký ức tuyệt vời, mặc dù thậm chí sau đó hầu như không bắt đầu nhận ra chính xác như thế nào quan trọng có thể là chức năng của bộ não của bạn có liên quan đến việc duy trì các ấn tượng tinh thần. Suy nghĩ ban đầu về sự không quan tâm trung bình khi anh ta có thể được yêu cầu tính đến tầm quan trọng của bộ nhớ, là được sử dụng trong các vấn đề của cuộc sống hàng ngày, dọc theo các dòng phát triển và được trau dồi, tương phản với mức độ phát triển thấp hơn của nó. Tóm lại, người ta thường nghĩ về bộ nhớ trong giai đoạn "một bộ nhớ xuất sắc '' trái ngược với giai đoạn ngược lại của" một ký ức không lành mạnh. '' Nhưng tồn tại một ý nghĩa rộng lớn hơn và đầy đủ hơn của từ này Giai đoạn quan trọng.

Điều đó đúng là sự thành công của một người bình thường trong doanh nghiệp, nghề nghiệp, giao dịch hoặc nghề nghiệp khác hàng ngày của mình phụ thuộc rất nhiều vào việc sở hữu một ký ức xuất sắc. Giá trị của anh ấy trong hầu như bất kỳ bước đi nào trong cuộc sống phụ thuộc vào một mức độ tuyệt vời vào lượng bộ nhớ mà anh ấy có thể đang phải chịu. Ký ức của anh ấy về khuôn mặt, tên, sự kiện, sự kiện, hoàn cảnh cùng với những thứ khác liên quan đến công việc hàng ngày của anh ấy có thể là cách đo lường khả năng hoàn thành nhiệm vụ của anh ấy. Và trong giao tiếp xã hội của phụ nữ và nam giới, việc sở hữu một ký ức giữ lại, được lưu trữ tốt với những sự thật có sẵn, khiến người sở hữu trở thành một người hấp dẫn trong xã hội. Và trong các hoạt động tư tưởng lớn hơn, ký ức trở thành một sự trợ giúp vô giá cho người bình thường trong việc sắp xếp các bit và các phần kiến ​​thức mà anh ta có thể có được, và vượt qua chúng để xem xét trước các khoa nhận thức của anh ta tài sản.