Facebook Twitter
webofknowledge.net

Tìm Sự Giúp đỡ

Đăng trên Tháng Tám 12, 2022 bởi Frankie Gullotta

Nhận sự giúp đỡ từ người khác không phải là một thế giới tiêu cực. Tuy nhiên, rất nhiều người trong cuộc sống tránh xa sự giúp đỡ từ người khác. Họ có thể hoàn thành công việc sai, nhưng không bao giờ nhờ ai đó giúp đỡ. Đối với họ giúp đỡ thực sự là một thế giới tồi tệ và chống lại các giá trị của họ. Họ không nhận ra rằng chỉ cần yêu cầu sự giúp đỡ, họ có thể cứu vấn đề khỏi việc trở nên tồi tệ hơn bao nhiêu. Các lời khuyên được thực hiện có thể là một số loại. Một số được định hướng trực tiếp vào việc sử dụng hoặc một số được chứng minh gián tiếp cho chúng tôi. Lời khuyên thực sự là một loại mà chúng ta thậm chí có thể nhận được từ đứa trẻ nhỏ.

Không có gì xấu trong việc nhận lời khuyên. Lời khuyên có thể giúp chúng tôi không đi theo hướng không chính xác và lãng phí thời gian của chúng tôi. Do đó, chúng tôi phải luôn luôn sẵn sàng cho họ. Trong cuộc sống, không thể xử lý tất cả các vấn đề và có được các giải pháp. Không có sự chuẩn bị để xử lý một vấn đề có thể khiến chúng ta phải trả giá đắt vì chúng ta không có được sự sở hữu thứ hai để đối mặt với một lượng lớn các vấn đề. Do đó, nên lấy lời khuyên từ người khác và sẵn sàng đối mặt với họ.

Lời khuyên có thể được trích xuất từ ​​bất kỳ ai một người bạn, một người lớn tuổi hoặc có lẽ là một lãnh sự. Bất kể chúng tôi đã nhận được lời khuyên từ ai, nhưng phụ thuộc vào việc nó thực sự có lợi cho chúng tôi như thế nào. Đôi khi trong cuộc sống, ngay cả trẻ nhỏ cũng có thể tiết lộ một lời khuyên rất quan trọng. Chúng tôi không nên xấu hổ khi nhận được sự giúp đỡ từ người khác và thực sự nên mở cho tất cả các nguồn của bạn giúp đỡ. Những người khác đã vượt qua chính sự tồn tại của họ trong việc làm chính xác những sai lầm tương tự. Những sai lầm của họ có thể hoạt động như hướng dẫn cho tất cả chúng ta. Hơn nữa, không quan trọng là mọi người có nhận được câu trả lời hay không. Tuy nhiên, chỉ bằng cách chia sẻ vấn đề thường sẽ phản ứng thích hợp và cung cấp cho chúng ta thời gian và năng lượng để suy nghĩ với các góc độ khác nhau.

Đây có thể là kiến ​​thức về toàn bộ cuộc sống của tôi. Vì sự giúp đỡ của một số người bạn của tôi, tôi ở một vị trí để giải quyết một lượng lớn vấn đề của tôi và đưa ra các quyết định thích hợp. Chúng ta không phải coi cuộc sống của người khác là lãng phí, nhưng hãy nỗ lực sử dụng nó như một cuốn sách kinh nghiệm. Điều này thực sự có thể giúp chúng tôi và sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng tôi. Rất nhiều lần, những người khác cũng có thể hài lòng khi nói kinh nghiệm của họ với chúng tôi.