Facebook Twitter
webofknowledge.net

Oerhört Givande Vanor

Publicerat på November 15, 2023 av Frankie Gullotta

Positiva vanor ger de enorma fördelarna med framgång, glädje och varaktig uppfyllande. Nedan listas sju vanor som är viktiga för att leva glatt och framgångsrikt.

  • Tacksamhet: Tillhandahåller ett enkelt och uppriktigt "många tack" när någon är effektiv eller visar en vänlighet och erbjuder dagliga böner för flera välsignelser.
  • Tillförlitlighet och pålitlighet: Ta personligt ansvar för att hålla sina avtal, även om det kräver längre än förväntat.
  • Persistens och uthållighet: Att ta beräknade risker, övervaka hinder, tillräcklig anledning till tålamod, genomföra värdefulla uppdrag som uppfyller sitt syfte.
  • Uppmuntran: Visa uppskattning och stöd för andras talanger, drömmar, ansträngningar och prestationer.
  • Medkänsla: Att göra vad som är möjligt för att underlätta mänskligt lidande, behandla andra medlemmar i vår mänskliga familj med kärlek, generositet och förlåtelse.
  • Samarbete: Välkomna nödvändiga förändringar, förhandlingar och lösa skillnader med tekniker som uppnår gemensamma mål, kommunicera goodwill, visa styrka av karaktär och främja stödjande allianser.
  • Kontinuerligt lärande: Att få nya färdigheter, spela in upplevelser och lära av både önskvärda och oönskade händelser för att generera tydligare kartor för framtida framsteg.
  • .