Facebook Twitter
webofknowledge.net

Vem Lyssnar?

Publicerat på Maj 3, 2021 av Frankie Gullotta

Bland de trevligaste sakerna vi kan göra för någon är bara att lyssna och visa äkta intresse. Så många människor i "mig" -generationen lyssnar på sin egen "agenda", som för att säga, "Jag har något mycket viktigare att säga än någonting är du säger."

Lyssning är integrerad i lärande. Den utmärkta grekiska filosofen Socrates'intented 'What's Cesse To Be kändes som den sokratiska metoden. Sokrates gick runt och frågade frågor till alla och sedan lyssnade han tyst, inte avbröt talaren och absorberade varje ord. Läkare, säljare och advokater skulle ha en enorm nackdel om de inte var bra lyssnare. Att lyssna betyder att du inte vill främja det du behöver säga utan att förstå exakt vad som anges. Hur kan en studentutveckling om han inte lyssnar? Sokrates var en elev till lyssnande 'och blev följaktligen mycket lärt.

Lyssning är också en nödvändig del av "dialog." De två första bokstäverna i ordet dialog'di 'betyder 2. Hur kan det finnas dialog om inte båda parter lyssnar på varandra?

Nästa gång du ser ett brottsdrama, titta noga på de frågor som ställs och titta på att inkvisitorns fokus och även uppföljningsfrågorna ställs. Det finns en tydlig märkbar sekvens till uppföljningsfrågorna. Varför? Sedan inkvisitorn lyssnade.