Facebook Twitter
webofknowledge.net

Sự Quyết đoán Là Một Vấn đề Nan Giải

Đăng trên Tháng Tư 18, 2022 bởi Frankie Gullotta

Nhiều người không quyết đoán vì họ sợ làm cho người khác không hài lòng hoặc không được thích. Bạn có thể tránh một số đối đầu ngay lập tức và khó chịu bằng cách không quyết đoán. Tuy nhiên, bạn cũng có thể có thể mạo hiểm các mối quan hệ theo thời gian nếu bạn liên tục đấu tranh để khẳng định bản thân. Điều này có thể dẫn đến lòng tự trọng thấp và sự tự tin không đủ và sẽ biến thành một phong cách sống thường xuyên cho rất nhiều.

Một lượng lớn người đã sẵn sàng chấp nhận chi phí bất hạnh của họ thay vì tự lên tiếng. Về cơ bản, tôi hiểu rằng tôi đã bị sai hoặc tôi không hài lòng với điều gì đó, nhưng tôi muốn sống với điều đó hơn là giải thích cách cá nhân tôi nghĩ với cá nhân có trách nhiệm.

Bị quyết đoán có thể là sự cân bằng giữa hung hăng và thụ động. Bạn cũng có quyền sở hữu cảm xúc để thể hiện những cảm xúc này bằng các kỹ thuật không vi phạm quyền của những người khác. Bạn có đúng cách để trở thành con người, sở hữu sở thích của bạn đã gặp, để thay đổi bộ não của bạn, cũng để phạm sai lầm. Bạn cũng có thể đưa ra quyết định cá nhân của mình để sống cuộc sống cá nhân vì bạn chọn rằng điều này sẽ không làm tổn thương người khác hoặc lạm dụng quyền của họ.

Mặc dù vậy, bạn phải nhớ - những người khác có quyền phản ứng với sự quyết đoán của bạn, cũng như tự quyết. Một cuộc gặp gỡ với một cá nhân quyết đoán khác nên liên quan đến việc đàm phán một thỏa hiệp dễ chịu, hy vọng với kết quả giành chiến thắng, nơi nhiều người hài lòng. .

Sự quyết đoán đi cùng với sự tự tin và hiệu quả chung của ai đó. Bị quyết đoán có thể giúp tăng cường các mối quan hệ, giảm căng thẳng, tăng cường hình ảnh bản thân và khiến bạn thành công hơn. Những người thành công nói chung là quyết đoán. Để đạt được mục tiêu của bạn, cùng với việc đáp ứng các yêu cầu của những người khác, bạn có thể cần phải đáp ứng nhu cầu cá nhân của mình. Nếu bạn không thể khẳng định bản thân theo cách này, điều đó sẽ khiến cuộc sống trở nên khó khăn hơn rất nhiều, và thành công chắc chắn sẽ khó đạt được hơn. Trong thực tế, bạn cảm thấy bất lực khi thực sự có được mong muốn và nhu cầu của bạn.

Vào cuối ngày của bạn, nếu bạn quyết đoán và cảnh giác với các quyền cơ bản cá nhân của bạn và các quyền của người khác, bạn sẽ nhận được nhiều hơn trong cuộc sống và cá nhân xung quanh bạn.

Mặc dù vậy, hãy nhớ rằng - bạn có quyền quyết đoán, nhưng không bao giờ thô lỗ hay đáng ghét. Sự quyết đoán của bạn không nên phải trả giá bằng cảm xúc hoặc quyền cá nhân của người khác.