فیس بوک توییتر
webofknowledge.net

عدم اعتماد به نفس و اثرات آن

ارسال شده در دسامبر 9, 2021 توسط Frankie Gullotta

اعتماد به نفس از درون شما ناشی می شود. اعتماد به نفس همچنین می تواند چیزی باشد که شما در خارج نشان می دهید بدون در نظر گرفتن یا پنهان کردن آنچه در داخل احساس می کنید. شما ممکن است ابزار و مهارت هایی برای انجام هر کاری که می خواهید در جهان داشته باشید اما بدون اطمینان هیچ کاری انجام نمی شود.

خوب ، بنابراین همه ما می دانیم که مواقعی وجود دارد که ممکن است اعتماد به نفس نداشته باشیم ، به خصوص وقتی که با چیز جدید یا دلهره آور روبرو می شویم. بعضی اوقات ، با وجود عدم اعتماد به نفس ، ما این کار را انجام می دهیم و این کار را نمی کنیم. این یک عدم اعتماد به نفس موقتی است که می تواند با تجربه و یادگیری برطرف شود.

آنچه که واقعاً ناتوان کننده است وقتی احساس می کنیم اعتماد به نفس برای انجام هر کاری نداریم. این بیش از فقط از دست دادن موقت اعتماد به نفس است. این یک اعتماد به نفس کامل است که ممکن است با عزت نفس پایین و یک تصویر منفی خود متحد شود.

افرادی که اعتماد به نفس ندارند ، غالباً تصویر منفی از خود یا مهارت های خود دارند. آنها همچنین ممکن است احساس کنند که در زندگی خود فاقد کنترل یا جهت گیری هستند ، در بسیاری از موارد ممکن است فکر کنند که کسی یا چیز دیگری در حال کنترل یا تعیین مسیر زندگی آنها است. آنها همچنین می توانند احساس کنند که هر موفقیتی که به آنها برسند ناشناخته است یا توسط شخص دیگری مورد توجه قرار می گیرد.

این افراد یا نیروهای دیگر که کنترل شخص را کنترل می کنند ممکن است والدین ، ​​مدارس یا مؤسسات ، دولت ، رئیس یا شرکت آنها یا خدا یا نیروی مذهبی مانند آن باشند.

غالباً عدم اعتماد به نفس ممکن است چرخه ای یا تجمعی باشد. این بدان معناست که عدم اطمینان باعث عدم موفقیت یا شناخت برای مبتلایان می شود. این عدم موفقیت باعث عدم اطمینان عمیق تر یا بیشتر می شود. این عدم اعتماد به نفس عمیق تر باعث عدم موفقیت بیشتر می شود. بشر .ETC ، و غیره .. در افراط و تفریط خود ، عدم اعتماد به نفس باعث می شود تا مبتلایان به عقب نشینی و امتحان کردن چیزها را امتحان کنند زیرا احساس می کنند که به دست نمی رسند یا به رسمیت شناخته نمی شوند و از این طریق به هیچ انگیزه ای نمی رسند.

یادآوری این نکته حائز اهمیت است که تعداد کمی از افراد در هر زمینه ای از زندگی خود اعتماد به نفس ندارند. برخی ممکن است در کار خود اعتماد به نفس داشته باشند ، برخی دیگر ممکن است در یادگیری خود یا روابط یا توانایی های ورزشی خود اعتماد به نفس داشته باشند. عدم اعتماد به نفس در یک منطقه فقط هنگامی که آن منطقه مهم شود یا بخش عادلانه ای از زمان را در زندگی شخص به خود اختصاص دهد ، به یک مشکل تبدیل می شود. بسیاری از افراد می توانند به توانایی ورزشی خود اعتماد به نفس نداشته باشند ، اما اگر بازی بازی یک اقدام اساسی در زندگی آنها نباشد ، این مسئله برای آنها مسئله ای نیست.

مشکل این است که وقتی کسی فاقد اعتماد به نفس در تصویر خود یا اعتقاد به خودشان است. این جدی تر است و در چنین شرایطی احتمالاً عدم اطمینان بر عملکرد فرد در بسیاری از زمینه های زندگی آنها تأثیر می گذارد و آنها را در رهبری سبک زندگی تحقق و شاد مانع می کند.