فیس بوک توییتر
webofknowledge.net

آیا شما نارضایتی می کنید؟

ارسال شده در ژوئن 20, 2023 توسط Frankie Gullotta

نارضایتی در واقع یک سرطان فیزیولوژیکی است. نارضایتی واقعاً نوعی عصبانیت است. این اغلب یک نوع شکایت شدید است. این شکایت می تواند واقعی یا تصور شود. حقیقتی که شما از آن خشمگین می شوید دلالت بر این دارد که مغز شما را اشغال می کند. این مانع از تفکر روشن می شود.

زندگی کوتاه است. حالا هنگامی که این را به عنوان یک نوجوان می شنوید ، هیچ چیز از واقعیت بیشتر به نظر نمی رسد ، به خصوص اگر به درستی از بحران بروید. اما در حالی که پیرتر می شوید پیدا خواهید کرد ، زمان به سرعت ادامه می یابد.

نکته این است. هنگامی که از چیزی ناراحت شدید ، بسیار مهم است متوجه شوید چرا؟ در نارضایتی شما کینه ای دارید. این باعث ایجاد درد و درد و رنج می شود. هنگامی که کینه ای را در روزهای گذشته زندگی می کنید ، و در نتیجه این امر می تواند بر آینده خود تأثیر بگذارد. کینه هایی مانند مثلاً اینها سبک زندگی شما را منحرف می کنند.

رابطه ممکن است جوهر زندگی باشد. بدون یکدیگر ما هیچ چیز نبوده ایم. نارضایتی در اواخر روابط شما تأثیر می گذارد. با توجه به فرم های نارضایتی به تلخی که می تواند شما را به یک فرد غیر جذاب تبدیل کند. درک اینکه چرا نارضایتی شما ضروری است. نارضایتی واقعاً واکنشی است که معمولاً تأثیر یک چالش شخصی است.

با نارضایتی مقابله کنید و از آن به دست آورید. اگر این کار را نکنید ، در زندگی پیش بروید ، زندگی شما را پشت سر می گذارد. زندگی شما را در خاکستر دیروز ترک خواهد کرد. هیچ وقت دقیقاً مانند زمان حال وجود ندارد. اتفاقی که افتاده است اتفاق افتاده است. با این وجود نمی توانید روزهای گذشته را تغییر دهید ، می توانید در زمان حال زندگی کنید و به همین دلیل آینده ای سالم خواهد داشت.